Marowijnestraat 11, 1058VS Amsterdam directie@stichtingbossanova.nl +31(6)41585533

Missie

Stichting Bossa Nova wil zich de komende jaren (2018-2021) ontwikkelen tot een herkenbaar en toonaangevend creatief platform binnen de culturele sector. Enerzijds door het bieden van een podium voor creatieve en innoverende kunstenaars zoals Marcella en het bundelen van artistieke krachten die zich bezighouden met diversiteit en het spanningsveld tussen amusement en autonome kunst. En anderzijds door zich te ontwikkelen in een culturele organisatie die zich op een ondernemende, proactieve en creatieve manier richt op het zoeken naar innovatieve financieringsmethoden en het vinden van een betrokken publiek voor de artistieke projecten die door de makers van Stichting Bossa Nova bedacht worden.